Rejestracja

Rejestracja na 52. Konferencję Naukową
„Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych"
została zakończona.